همان طور که در جریان هستید در مقاله قبلی (آموزش فعال و غیرفعال کردن پیامک های تبلیغاتی همراه اول و ایرانسل ) یکسری از پیامک ها به شاخه پیامک های خدماتی مربوط میشوند . پیامک های خدماتی سایمون چیست ؟ | سامانه پیام کوتاه سایمون پیامک  

مقالاتمقالات | ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

همان طور که در جریان هستید در مقاله قبلی (آموزش فعال و غیرفعال کردن پیامک های تبلیغاتی همراه اول و ایرانسل ) یکسری از پیامک ها به شاخه پیامک های خدماتی مربوط میشوند . پیامک های خدماتی سایمون چیست ؟ | سامانه پیام کوتاه سایمون پیامک