سرویس نمایندگی سامانه پیام کوتاه در مشهد سایمون فرصت ایده آلی  برای فعالیت افراد حقیقی در حیطه ارائه خدمات پیام کوتاه و فروش سامانه پیامک در استان خراسان و شهرستان مشهد می باشد . سرویس نمایندگی سامانه پیام کوتاه سایمون فرصت ایده آلی  برای فعالیت افراد حقیقی در حیطه ارائه خدمات پیام کوتاه و فروش سامانه […]

سرویس نمایندگی سامانه پیام کوتاه در رشت سایمون فرصت ایده آلی  برای فعالیت افراد حقیقی در حیطه ارائه خدمات پیام کوتاه و فروش سامانه پیامک در استان گیلان و شهرستان رشت می باشد .