سری دوم اس ام اس ظنز ضد پسر سایمون اس ام اس سخنان ناب بزرگان بر ضد مردان اس ام اس ضد پسر پیام کوتاه ضد پسر زن بدون مرد مثل یک ماهی بدون دوچرخه است! “گلوریا استاینم ”

اس ام اس کدهاس ام اس کده | ۹:۴۷ قبل از ظهر

جملات ناب  ضد پسررا در سایمون بخوانید سخنان ناب بزرگان بر ضد مردان اس ام اس ضد پسر پیام کوتاه ضد پسر زن بدون مرد مثل یک ماهی بدون دوچرخه است!