مقالاتمقالات | ۹:۱۹ قبل از ظهر

” ما روستایم ، مقداری جنس پیدا کردیم ، تسبیح انداختم ، شماره شما خوب اومد ، این پیام رو برات نوشتم ، به استخاره ایمان دارم و برات پیام نوشتم ، این جنس ما رو بفروش نصف شما نصف ما ، به قران مجید قسم راسته ، اگر کاری ازت بر میاد جواب منو […]

مقالاتمقالات | ۱۰:۰۲ قبل از ظهر

ما شاهد رشد دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات، که یکی از عوامل اصلی و بزرگ تغییرات درجامعه اطلاعات و ارتباطات است هستیم که میتوان به یکی از این موارد مانند روند بازاریابی اشاره کرد . در حال حاضر ابزار تبلیغ بسیاری مانندمانند تلویزیون ، رادیو ، وب سایت ، مجلات ، گوگل و … جهت […]

بهترین تبلیغ همیشه تبلیغی بوده است که نتیجه مطلوبی را به جای گذاشته است ، تبلیغات اشتباه و نابجا نه تنها باعث پیشرفت در امر فروش نبوده بلکه اثرات منفی آن به تبع منجر به کاهش فروش میشود . 

مقالاتمقالات | ۱:۴۵ بعد از ظهر

سامانه پیام کوتاه سایمون – در زندگی امروزه ، فناوری جای مهمی در زندگی ما را ایفا میکند ، بطور مثال از زمانی که از خواب بیدار میشویم ، تا زمانی که میخوابیم تقریبا موبایل خود را به همراه خود داریم و در طول روز با آن سرو کار داریم . برای همین بهترین تبلیغات […]