تعرفه های ارسال پیامک با توجه به اینکه از چه اپراتوری (اپراتور ۱۰۰۰ یا اپراتور ۳۰۰۰ یا اپراتور ۵۰۰۰ یا اپراتور ۰۲۱ ) ارسال انجام می شود با یکدیگر متفاوت است.

به عنوان مثال هزینه ارسال فارسی و انگلیسی در اپراتور ۰۲۱ با یکدیگر برابر است و این در صورتی است که تعرفه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی در سایر اپراتورها با یکدیگر متفاوت است.

در تمامی اپراتورها هزینه ای برای دریافت پیامک اخذ نمی شود.

تعرفه های ارسال پیامک:

برای مشاهده تعرفه ارسال پیامک به بخش پکیج ها و تعرفه ها مراجعه کنید

مبنای قیمت اعلام شده اس ام اس فارسی بوده و هزینه ارسال اس ام اس انگلیسی ۲٫۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

در اپراتور ۰۲۱ هزینه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی با یکدیگر برابر است و تفاوتی در هزینه ارسال پیامک فارسی با انگلیسی وجود ندارد.

۸ درصد مالیات ارزش افزوه در این تعرفه ها محاسبه نشده است و بصورت جداگانه دریافت میگردد