جملات ناب  ضد پسررا در سایمون بخوانید

سخنان ناب بزرگان بر ضد مردان

اس ام اس ضد پسر

پیام کوتاه ضد پسر

زن بدون مرد مثل یک ماهی بدون دوچرخه است!

“گلوریا استاینم ”

.

.

.

مرد مثل همان خروسی است که خیال می کند خورشید تنها برای این طلوع می کند که صدای قوقولی قوقوی او را بشنود.

جرج الیوت

.

.

.

عوض کردن شوهر فقط عوض کردن مشکل است.

“کاتلین نوریس”

.

.

sms ضد پسر

.

مرد با ازدواج روی گذشته اش خط می کشد ولی زن باید روی آینده خودش خط بکشد.

“سینکلر لوییس”

.

.

.

هر زنی از سر هر مردی زیاد است!

“ژان پل سارتر”

.

.

.

تنها یکی از ۱۰۰۰ مرد، رهبر مردان دیگر می شود. ۹۹۹نفر دیگر دنباله رو زنهایشان هستند.

“گروچو مارکس”

مردها جنگ را دوست دارند چون بخاطر جنگ ظاهری جدی پیدا میکنند و این تنها چیزیست که نمیگذارد زنها بهشان بخندند.

“جان رابرت فاولز”

اس ام اس ناب سایمون

.

.

. اگر در دنیا فقط یک زن بد وجود باشد همه ی مردها تصور می کنند زن آنهاست.

“ضرب المثل روسی”

.

.

.