سایمون پیامک در سال ۱۳۹۴ تاسیس و در زمینه سامانه پیام کوتاه . نمایندگی سامانه پیام کوتاه شروع به فعالایت کرد . این مجموعه تحت نظر شرکت وب گستران افق فعالیت میکند .

logo-150x150