همان طور که در جریان هستید در مقاله قبلی (آموزش فعال و غیرفعال کردن پیامک های تبلیغاتی همراه اول و ایرانسل ) یکسری از پیامک ها به شاخه پیامک های خدماتی مربوط میشوند .

پیامک های خدماتی سایمون چیست ؟ | سامانه پیام کوتاه سایمون پیامک

 

زمانی که درخواست عدم دریافت تبلیغات پیامکی را می دهید بدین معنی نیست که پیامک های خدماتی را دریافت نمی کنید

پیامک های خدماتی سایمون چیست ؟ | سامانه پیام کوتاه سایمون پیامک

خطوط پیامک تبلیغاتی
خطوط پیامک خدماتی
خطوط تبلیغاتی :
به مجموعه خطوطی گفته میشود که توسط هموطنان عزیزمان از طریق سامانه پیام کوتاه ارسال میشود و بیشتر جنبه تبلیغاتی را به خود میگیرد .
خطوط خدماتی :
به مجموعه خطوطی گفته میشود که توسط نهاد ها دولتی ، سازمانها و بانکها ارسال میگردد و یکی از خدمات آن نهاد محسوب میگردد .
شماره خطوط ارسال پیامک خدماتی و تبلیغاتی با هم تفاوتی ندارند .
بفرض مثال خطوط ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و خطوط ثابت هم میتوانند تبلیغاتی و یا خدماتی باشند .

برای ثبت خطوط خدماتی میبایستی مجوز های لازم از سازمان ها ، ارگان های دولتی داشته باشید و در نهایت به تایید مخابرات گرفته باشید ، تا خطوط ارسال پیامک شما خدماتی محسوب گردد .

پیامک های خدماتی سایمون چیست ؟ | سامانه پیام کوتاه سایمون پیامک