این قسمت ساده ترین قسمت ارسال پیامک ار سامانه پیام کوتاه میباشد ، که در آن یک متن مشخص را به چند شماره همراه ارسال میکنید . برای این کار متن خود را تایپ کرده و سپس گیرندگان پیامک را از چهار روش زیر مشخص و ارسال کنید .

ارسال پیامک

برای این امر کافیست از طریق فایل اکسل یا متنی طبق فایل های نمونه در سامانه و یا از طریق مخاطبین دفترچه تلفن موجود و گروه های آن ارسال کنید . شما همچنین میتوانید شماره تلفن هارا در قسمت گیرندگان تایپ یا کپی کنید .
همچنین می توانید شماره های خود را از طریق فایل اکسل یا متنی وارد نمایید و یا از طریق دفترچه تلفن به گروههای مورد نظر ارسال نمایید.شما همچنین می توانید شماره های خود را در قسمت گیرندگان کپی نمایید.
توجه فرمائید که زمان وارد کردن شماره ها نیاز به صفر ( ۰ ) اول شماره نمیباشد .
مثلا: ۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷
در روش ارسال پیامک از طریق فایل اکسل یا متنی شماره ها باید بصورت ستونی و بدون صفر اول  ( مطابق فایل نمونه ) ، قبل از ارسال و اطمینان این روش ابتدا شماره خود را وارد کنید و به عنوان تست یک پیامک برای موبایل خود ارسال کنید .
تاکید میشود قبل از هر اسال حتما یک نمونه پیامک تستی برای خودتان ارسال کنید تا اط درست بودن متن پیامک و وصل بودن سامانه خود اطمینان حاصل فرمائید .
شما می توانید قبل از انجام ارسال و با کلیک دکمه مرحله بعد یک گزارش کامل از ارسال خود را به صورت پیش نویس ملاحظه کنید که در آن متن ،تعداد مخاطبین،هزینه ارسال،تعداد شماره های غلط،تعداد بخش های پیامک،انگلیسی و یا فارسی بودن پیامک و همچنین هزینه را به صورت تفکیک شده نمایش داده می شود.در صورت تایید پیام مورد نظر ارسال می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سامانه ارسال پیام کوتاه وارد بخش مربوطه شوید.اطلاعات مربوط به نمایندگی های ما را در قسمت نمایندگی سامانه پیام کوتاه   وجود دارد .