دل نوشته ها و اس ام اس های ناب ادبی سایمون بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند . (پائولو کوئلیو) . . . بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است (گاندی)