پیامک های ناب تبریک ازدواج سایمون اس ام اس اس ام اس تبریک ازدواج پیام کوتاه تبریک سالگرد ازدواج ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشود پیوند زیبایتان مبارک باد . . . ازدواج پیوندی است که هیچ کس در آن ضرر نمیکند. اگر همسر خوبی بدست آوردی خوشبخت میشوی و در […]

  بخش دوم از پیامک های ناب تبریک به مناسبت تولد

پیامک های ناب تبریک تولد سایمون بخش اول اس ام اس تولد پیام کوتاه تبریک تولد سایمون اس ام اس • •