پیامک عاشقانه جدید سایمون

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست
و عاشقانه می خوانم
عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !
.
.
.
ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ
ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ
.
.
.
نترس جانم . . .
این پرنده ،با مشتی دانه ،اهلی هیچ دلی نمی شود
وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . . !
.
.
.
تو کز نجابت صدها بهار لبریزی
چرا به ما که رسیدی همیشه پاییزی
ببین سراغ مرا هیچ کس نمی گیرد
مگر که نیمه شبی غصه ای ، غمی ، چیزی
.
.
.
همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطــــر آن که دوستــــش داری…
.
.
.
آرام دوستت خواهم داشت
طوری که حتی خودت هم از این عشق بویی نبری . . . !
.
.
.
از این همه درخت زبان بسته
برگی باقی نمی گذارد
بادی که تو
در جهانم کاشته ای
.
.
.
من میتونم دنیا رو یه دستی فتح کنم
به شرطی که اون دست دیگه ام رو تو گرفته باشی . . .