بسیاری از هموطنان عزیز در ارتباط با با این که به صورتی نمایندگی سامانه پیام کوتاه دریافت کنیم تا بهترین امکانات و مزایا را در اختیار کاربران و نمایندگان زیر مجموعه قرار بدهیم . نگران نباشید ما در این ارتباط شما را کاملا آگاه میسازیم تا به راحتی بتوانید نمایندگی پیامک را رانتخاب کنید .

امکانات پایه که میبایستی مقایسه گردد :

۱ – تعرفه ارسال پیامک چقدر است ؟

۲ – از چه خطوطی پشتیبانی میکند ؟ ( مثلا ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و ۰۲۱ )

۳ – امکانات موجود در سیستم را با سایر پنل ها مقایسه کنید

۴ – بانک شماره ها را در سیستم های مختلف مقایسه کنید

۵ – مجوز های قانونی شرکت ارائه دهنده را بررسی کنید ( مخصوصا درگاه آنلاین و نماد الکترونیکی )

۶ – آموزش و نحوه پاسخگویی ( پشتیبانی ) تا چه حد است ؟