مشتریان خود را در همه جا جستجو کنید. موسسات و شرکت‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، انتشارات، شعب بیمه و … همه جزو مشتریان شما هستند. شما با فروش حدود ۳۰ پنل در ماه در حدود ۱ میلیون تومان درآمد ماهیانه خواهید داشت.

نحوه درآمد با نماینده سامانه پیام کوتاه سایمون

تعداد ارسالی‌های شما با افزایش کاربران به تدریج بیشتر خواهد شد. اگر کاربران شما در روز ۵۰ هزار پیامک ارسال کنند و هر پیامک ۲ تومان برای شما سود داشته باشید، درآمد روزانۀ شما از این طریق ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. نحوه درآمد نماینده با سامانه پیام کوتاه سایمون
بخشی از درآمد شما از فروش خطوط اختصاصی خواهد بود. هر چقدر که شمارۀ فروخته شده رندتر باشد، سود شما نیز بیشتر خواهد بود. با فروش ۵ خط با سود متوسط ۱۰ تومان در روز سود ماهانه شما از فروش خطوط اختصاصی به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.  نحوه درآمد نماینده با سامانه پیام کوتاه سایمون
خود شما نیز می‌توانید اقدام به فروش سامانه‌های نمایندگی پیام کوتاه سایمون کرده و از این طریق کسب درآمد کنید. به این ترتیب علاوه بر سود عایده در زمان فروش سامانۀ نمایندگی، بروی پیامکهای ارسالی نمایندۀ خود نیز سود خواهید داشت. ( نمایندگی سامانه پیام کوتاه سایمون )