” ما روستایم ، مقداری جنس پیدا کردیم ، تسبیح انداختم ، شماره شما خوب اومد ، این پیام رو برات نوشتم ، به استخاره ایمان دارم و برات پیام نوشتم ، این جنس ما رو بفروش نصف شما نصف ما ، به قران مجید قسم راسته ، اگر کاری ازت بر میاد جواب منو بده ”

به گزارش افکارنیوز این متن پیامکی است که اخرین از تعدای شماره ایرانسل و همراه اول مه متعلق به مناطق شمال غربی کشور است ارسال شده است ، که بیشتر به به شماره های رند همراه اول ارسال میگردد ، اگر دقت کرده باشید در متن پیامک ادعا کرده اند که افراد ساده لوحی هستند . این را در نظر داشته باشید که این ها انسان های فریبنده یا همان قاچقچیان آثار تاریخی هستند .

این عمل برای این است که از طرفی فروشنده آثار تاریخی نا مشخص بماند و برچسب قاچاق به این افراد نخورد .