اس ام اس ضد دختر ! شوخی های سایمون با خانم ها

اس ام اس زیبا و جذاب ضد  دختر ! شوخی های سایمون با خانم ها

اس ام اس ضد دختر

اس ام اس ضد دختر

کافی شاپ و بام دیریت جدید

***
دیروزرفته بودم کافی شاپ دوتا دختراومدن تو یکیشون مِنو رو برداشت
بعد با کلی مکث سرشو آوردبالا
و با یه حالت خاصی گفت :۲ تا بام دریت جدید بیارید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گارسون بعد از کوبیدن خودش به در و دیوار از شدت خنده …
گفت اون بام دریت جدید نیست
با مدیریت جدیده !!!
نخند برادر من گناه دارن واسشون دعا کن

دختر خوب

****

دخترهای خوب مثل سیب روی درخت هستن
بهترین ها در بالاترین نقطه درخت قرار دارند
به دست آوردنشان ماشین شاسی بلند می خواد !!
.
.
.
.
.
.
من شاسی بلند نداشتم اما با دمپایی زدم یکیش افتاد

منتظر ما باشید
سایمون اس ام اس با شما خواهد بود با اس ام های طنز و زیبا