در این بخش شما میتوانید ارسال پیامک با یک شماره ۸ رقمی عمومی و یک شماره اختصاصی که امکان دریافت پیامک را هم دارد ارسال کنید .

برای ارسال پیامک انبوه از طریق سامانه پیام کوتاه از آیتم های جدید ارسال می کنیم .

ارسال انبوه پیامک توسط سامانه پیامکی سایمون

در این بخش ابتدا عنوان را وارد میکنیم ( انتخاب عنوان صرفا جهت تکنیک ارسال های مختلف می باشد ) بنابراین در انتخاب عنوان بسیار دقت فرمائید .

شماره های که میخواهید با آن پیامک ارسل شود را انتخاب کنید و سپس متن پیامک را وارد کنید و در نهایت در قسمت گیرندگان شماره های را از طریق فایل متنی ، اکسل ، دفترچه تلفن و بصورت دستی وارد کنید و سپس روی مرحله بعدی کلیک کنید .

در مرحله بعدی شما میبایستی متن پیامک را مشاهده کنید . در این قسمت مبلغ ارسال پیامک محاسبه میشود .

توجه : در شماره اختصاصی فقط میتوانید دریافت پیامک را داشته باشید .