کاربران و یا همکاران که سامانه پیام کوتاه و نمایندگی سامانه پیام کوتاه سایمون پیامک استفاده میکنند میتوانند از یکی از ویژگی های این پنل اس ام اس استفاده کنند ، که بانک اصناف و مشاغل نام گذاری شده است ، این بانک به صورت مستمر بروز رسانی میشود و کاربران میتوانند با انتخاب بانک مورد نظر خود پیامک های خود را به صورت هدفمند تر ارسال کنند .